افتادگی آموز اگر طالب فیضی !

تکبّر سه قسم است : تکبّر در برابر خدا، تکبّر در برابر انبیای الهی و تکبر در برابر بندگان خدا. تکبّر از جنود جهل است. ( و مورد نکوهش می باشد) در مقابل ، فروتنی و افتادگی و تواضع خوب است.

افتادگی آموز اگر طالب فیضی                 هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

 هر چه هست در تواضع است. تواضع داشته باشید. به یکدیگر سلام کنید. بلند هم سلام کنید. یک روز من به یک نفر سلام کردم و گفتم : “ سلامٌ علیکم ” او با اینکه نزدیک من بود با سر جواب سلام مرا داد. به او گفتم : “ آقا جان ، من به شما سلام کردم ، جواب سلام واجب است . بلند جواب بده ! ” حالا اگر کسی ازآن طرف خیابان به انسان سلام می کند نمی شود بلند جواب سلامش را بدهید... تازه جواب سلام را باید چرب هم بکنی. اگر به شما گفتند: “سلام ” شما باید بگویید سلامٌ علیکم. اگر گفتند سلامٌ علیکم و رحمة الله باید بگویی سلامٌ علیکم و رحمة الله و برکاته و اگر گفتند سلامٌ علیکم و رحمة الله و برکاته اگر صبح بود شما باید بگویید: سلامٌ علیکم و رحمة الله و برکاته ، صَبَحکُمُ الله و اگر شب بود بگویی سلامٌ علیکم و رحمة الله و برکاته ، مَسّا کُمُ الله. از فرمایشات آیت ا... شیخ احمد مجتهدی تهرانی- ره

/ 0 نظر / 225 بازدید