با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

زندگی به سبک شهدا/ صبحانه غذای جسم است ولی قرآن غذای روح

صبح‌ها قبل از این که به سر کارش برود، قرآن می‌خواند. یک روز قرآنش را خواند و لباس‌هایش را پوشید تا به محل کارش برود.

گفتم: «نمی‌خواهید صبحانه بخورید؟»

جواب داد: «وقت ندارم، دیر شده است.»

گفتم: «خوب شما قرآنتان را می‌توانید در محل کارتان بخوانید و آن وقتی را که برای خواندن قرآن می‌گذارید، صبحانه‌تان را بخورید.»

ایشان در جواب حرفم گفتند: «صبحانه غذای جسم است ولی قرآن غذای روح است»

 و به محل کارشان رفتند.

_________________________________

راوی : از زبان همسر شهید «علیرضا عاصمی»

   + خلیل رنجبر - ٢:۳٤ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٢ اسفند ۱۳٩۳