با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

برخی عوامل شادمانى در احادیث

1. خرد

2. باورهاى دینى (الف - ایمان ، ب - اعتماد کردن به فضل خدا)

3. کارهاى شایسته و اخلاق پسندیده

الف - رفتارهاى شایسته

ب - حُسن نیت

ج - خوش خُلقى

د - خوش گمانى به خدا

ه - خدمت به مردم

و - سازگارى و مدارا

ز - انس با نیکان

ح - شوخى

ط - قناعت

ى - دوراندیشى

ک - پاک دامنى

ل - چشم پوشى

م - پرهیز از کینه ورزى

ن - رازپوشى

س - دیدار برادران

ع - و این چند صفت ( وفاداری، رعایت حقوق، پایداری در برابر دشواری ها، افطاری دادن روزه دار، تهجد در آخر شب و..)

1. عبادت ها

الف - نماز

ب - نماز شب

ج - روزه

د - یاد خدا و انس با او

ه - تلاوت قرآن

و - درخواست شادمانى از خداوند

2. عناصِر مادى و لذّت هاى طبیعى

الف - خوردن گوشت

ب - خوردن کدو

ج - نوشیدن سرکه

د - به کارگیرى رنگ زرد

ه - استحمام

و - خوابیدن

ز - انگشتر فیروزه به دست کردن

ح - و این چند کار (بوی خوش، لباس لطیف، عسل، نگاه به سبزه زار، سوارکاری، خواندن سخنان دل نشین و حکیمانه، شستن سر با گل خطمی، گفتگو با مردان، شنا، پیاده روی )

3. عوامل غیر ارادى

الف - پیوند روحى

ب - الهام فرشته

پی نوشت :

1 . محمدی ری شهری، محمد، الگوی شادی از نگاه قرآن و حدیث، دارالحدیث، 1391، ص304- 355.

   + خلیل رنجبر - ۸:۳٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٤ دی ۱۳٩۳