با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

چهل حدیث از پیامبر اعظم (ص) همراه با شعر

1 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
نشان دوستی خدا علاقه به ذکر اوست.(نهج‌الفصاحه/277)
یاری که جهان به غیرتش می‌گردد ................ دنیا همه در ارادتش می‌گردد
هرکس که دلش عاشق آن یار شود ................دل‌بسته‌ی ذکر حضرتش می‌گردد
2 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
با اطاعت دستورات الهی، خود را در معرض رحمت او قرار دهید.(تنبیه‌الخواطر«مجموعه ورام»/437)
حیف است که دل چون و چرا در‌گیرد .................بگذار اطاعت خدا برگیرد
گردن بنهید تا که همچون خورشید .......................تابیدن رحمتش سراسر گیرد
3 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
هرکس خداوند محبت اهل‌بیت(علیهم‌السلام) را به او بخشیده به خیر دنیا و آخرت دست یافته است.(خصال/515)
هر کس لبش از جام ولا تر شده است ...............دور و بر این خانه کبوتر شده است
یعنی که خدا سعادتش بخشیده است .................خیر دو جهان بر او مقدر شده است
4 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
عنوان نامه اعمال مؤمن، در روز قیامت، محبت و دوستی علی بن ابی‌طالب است.(بحارالانوار/39/229)
ایمان قدحی زلال از جام علیست .......................بر شانه آسمان رد گام علیست
پرونده‌ی مؤمنان چو تابنده شود ......................بر تارک آن تلألؤ نام علیست
5 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
فراگیری دانش بر هر مسلمان واجب است.(بحارالانوار/1/172)
دانی که بی انتها بود سیری علم؟.........با جهل و سیاهی است درگیری علم؟
فرمود نبی به هر مسلمان -چو نماز-................واجب شده سعی در فراگیری علم
6 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
فراگیرنده دانش بین بی‌سوادها مانند زنده‌ای است در میان مردگان.(بحارالانوار/1/181)
جوینده علم چیست؟ هان! می‌دانی؟....................ماه است میان یک شب ظلمانی
با مردم نادان چو بسنجد او را ....................................چون زنده بود میان گورستانی
7 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
دانش، گنجینه‌هایی است که کلید آن سؤال است.(بحارالانوار/1/197)
گنجی است نهفته دانش و فضل و کمال .............گنجی که تصورش نیاید به خیال
هر گنج جهان قفل و کلیدی دارد .......................همواره کلید گنج علم است، سؤال
8 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
کسی که کار نیکش او را شاد و گناهش او را ناراحت کند، مؤمن(حقیقی) است.(وسائل‌الشیعه/1/107)
آن‌کس که در آسمان دل دارد ماه ........................غمگین شود از تیرگی ابر گناه
اعمال نکو وجد و سرورش بدهند ....................برده است به کنه معنی ایمان راه
9 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
کسی که چهل روز، خود را برای خدا خالص نماید خداوند چشمه‌های حکمت را از دلش بر زبانش جاری سازد.(بحارالانوار/67/249)
هر کس که چهل پنجره‌اش باز شود ...........................با نغمه مرغ حق هم‌آواز شود
صد چشمه ماه در دلش می‌جوشد .........................لب باز کند روشنی آغاز شود
10 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
با اخلاص، درجات مؤمنان بالا می‌رود.(میزان‌الحکمه/1/756)
خورشید به نور آسمان افزاید ................................بر نور مه و ستارگان افزاید
خورشید خلوص است که وقتی تابد ...................بر مرتبه‌های مؤمنان افزاید

بقیه در ادامه مطلب


11 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
توبه کرده از گناه، مانند انسان بی‌گناه است.(بحارالانوار/6/21)
هر کس به دلیل راه خود برگردد .........از کرده‌ی اشتباه خود برگردد
آینه‌ی بی‌گناهی‌اش می‌بخشند ..........انسان اگر از گناه خود برگردد
12 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
بازگشت از گناه زیباست اما در جوانی زیباتر.(تنبیه الخواطر«مجموعه ورام»/437)
زیباست اگر که از گنه برگردی ....................از تاریکی آن به مهر و مه برگردی
زیباست ولی چقدر زیباتر از آن ................آن است که در اول ره برگردی
13 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
خداوند متعال جوان توبه‌کار را دوست دارد.(نهج‌الفصاحه/185)
از بار گنه خانه تکانی خوشتر..........چشمان ز توبه زعفرانی خوشتر
در نزد خداوند نباشد چیزی .........از اشک پشیمان جوانی خوشتر
14 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
پشیمانی توبه است.(من لایحضره الفقیه/4/380)
گر می‌طلبی راه مسلمانی را ..............بشنو سخن رسول ربانی را
از آینه‌ی زلال او نور بگیر .......منظور کن از توبه پشیمانی را
15 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
تقوای کامل این است که آنچه نمی‌دانی یاد بگیری و به آنچه می‌دانی عمل کنی.(میزان‌الحکمه/4/3638)
تقوا که برای موج آتش سپر است ...................آموختن دانش هر خشک و تر است
بی شرط عمل به آخر ره نرسی ...................آموخته را عمل نمودن هنر است
16 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
با خواسته‌های خود مقابله کنید تا حکمت در دل‌هایتان جای گیرد.(میزان‌الحکمه/1/455)
خواهید بهشت گردد این دنیاتان .........روشن شود از نور صفا فرداتان
با خواهش نفس خویش پیکار کنید .........تا چشمه معرفت شود دل‌هاتان
17 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
دلدادگی به دنیا اساس همه‌ی خطاهاست.(نهج‌الفصاحه/295)
حق ماه و جهان جلوه‌ای از مهتاب است .........دل داده‌ی دنیا چه ببیند؟ خواب است
در حب جهان ریشه هر جرم و خطا.............چون ریشه نیلوفر در مرداب است
18 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
همشینی با دین‌داران، بزرگی دنیا و آخرت را در پی دارد.(بحارالانوار/1/199)
هر‌کس که دچار آسمانش کردند .............با ماه و ستاره هم زبانش کردند
زآن رو که انیس پاکبازان گردید.........والا گوهر هر دو جهانش کردند
19 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
سعادتمند کسی است که از دیگران پند گیرد.(من لایحضره الفقیه/4/377)
دل خواهد اگر رنگ خداوند بگیرد.........این گفته همچون شکر و قند بگیرد
فرمود: سعادت ز کسی هست که هر روز ........از روی نگاه دگران پند بگیرد
20 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
از همنشین بد دوری کن که تو را به رفیقت می‌شناسند.(نهج‌الفصاحه/300)
هر کس به تو نقش همنشینت بزند ..........هم صحبت ناجنس زمینت بزند
پیداست که آن کشنده‌تر خواهد بود ...... ماری که میان آستینت بزند
21 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
هرکه به خاطر خدا فروتن باشد خدایش رفعت دهد و هر‌که تکبر ورزد خدا او را حقیر کند.(نهج‌الفصاحه/151)
از بهر خدا هرکه فروتن باشد ...................پیوسته دلش غرق شکفتن باشد
هر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کس متکبر است در تقدیرش ...............یک عمر حقارت و شکستن باشد
22 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
هر‌که دقت و حوصله پیش گیرد به آرزوی خویش برسد.(نهج‌الفصاحه/12)
هر‌کس به شتاب گام زد زود افتاد ...............بس شعله که آتش نشد و دود افتاد
آهسته قدم زدن ز ره ماندن نیست ..............با حوصله، در دامن مقصود افتاد
23 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
از لغزش‌های خطا‌کنندگان گذشت کنید تا خداوند به سبب آن، بدی‌های روزگار را از شما باز دارد. (میزان‌الحکمه/3/2013)
از لغزش خاطیان گذشتن کرم است ........................در چشم رئوف، هر‌کسی محترم است
هر‌کس که گذشت کرد خود ایمن شد ..................الطاف خدا گرد وجودش حرم است
24 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
پرهیز از یک لقمه حرام، نزد خداوند از دو هزار رکعت نماز مستحبی بهتر است.(میزان‌الحکمه/1/597)
هرچند حرام، همچو طعم رطب است ........اما ز پی‌اش تیرگی نیمه شب است
پرهیز ز یک لقمه از آن نزد خدای.............به ز دو هزار رکعت مستحب است
25 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
با صدقه‌دادن، روزی طلب کنید.(من لا یحضره الفقیه/4/381)
عشق است دلیل عافیت سوزی تو .....................ویرانگر هر مصلحت‌آموزی تو
امساک مکن، مترس، افزون گردد...................از بخشش در راه خدا روزی تو
26 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
هر‌که خود را فقیر جلوه دهد به فقر گرفتار آید.(نهج‌الفصاحه/151)
تا کهنه و نو بر سر بازار آید .............این نغمه‌ی زیر و آن دگر زار آید
هر‌کس به نداری‌اش مباهات کند .............در دایره‌ی فقر گرفتار آید
27 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
نادان کسی است که معصیت خدا کند اگر‌چه خوش‌ظاهر و با‌ شخصیت باشد. (میزان‌الحکمه/1/464)
یک نیمه ز جسم و نیم دیگر جان است ..............چون صحنه ی جذر و مد پر از طغیان است
انسان مدرن پر هیاهو حتی.................گر معصیت خدا کند نادان است
28 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
هر‌که در طلب چیزی بر آید و بکوشد، بیابد. (نهج‌الفصاحه/187)
تنها به طلب،‌ مراد حاصل نشود .............رهرو باید ز سعی غافل نشود
دل تا ز پی‌اش به آب و آتش نزند ........یک تکه‌ی گل بماند و دل نشود
29 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
حیا زیباست اما در زنان زیباتر است. (تنبیه الخواطر «مجموعه ورام»/437)
در پرده‌ی آزرم جهان زیباتر ..........دور از چشمان این و آن زیباتر
مانند گهر که در صدف می‌پیچد.......زیباست حیا و در زنان زیباتر
30 - پیامبر اکرم‌(ص) فرمودند:
هدیه به همسر عفت او را بیشتر می‌کند.(من لا یحضره الفقیه/4/381 )
از مهر دل خسته صفا می‌گیرد .....................بیگانه طریق آشنا می‌گیرد
با هدیه که مرد می‌دهد همسر او .................تصویر نجابتش جلا می‌گیرد .
31 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
کودکان را دوست بدارید و با آنان مهربان باشید.(وسائل‌الشیعه/21/484)
بر هم مزنید آشیان را مردم ........................آرامش گل‌های جوان را مردم
با غنچه خویش مهربان‌تر باشید ................پرپر نکنید کودکان را مردم
32 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
صدقه سودی نمی‌بخشد وقتی خویشاوند، نیازمند است.(من لا یحضره الفقیه/4/381)
می‌خواهی اگر زلال باران باشی .................بخشنده‌تر از ابر بهاران باشی
خویشانت اگر نیازمندند ای دوست .............اول باید به فکر اینان باشی
33 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
مال اندک و به اندازه بهتر است از دارایی زیادی که مایه‌ی غفلت شود.(من لا یحضره الفقیه/4/376)
عاشق به هوای دیدن یار خوش است ...........دنیا زده با مال تلنبار خوش است
سرمایه اگر مایه‌ی غفلت گردد ..........دارایی اندک و به مقدار خوش است
34 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
مؤمن، شوخ وشنگ است و منافق اخمو و عصبانی.(بحارالانوار/74/155)
بخشیده به قلب مؤمنان پاکی را...............از چهره‌شان زدود غمناکی را
بر روی منافقان، خدا پاشیده ...............خاکستر تیره‌ی غضبناکی را
35 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
برای هیچ مؤمنی جایز نیست که با برادر مؤمنش بیش از سه روز قهر کند.(من لا یحضره الفقیه/4/380)
مؤمن به دل برادرش خون نکند...................جز با مِی دوست چهره گلگون نکند
گر ابر کدورتی دلش را پر کرد..........این دلخوری از سه روز افزون نکند
36 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
هر‌کس چشم به مال مردم داشته باشد، اندوهش پیوسته و افسوسش همواره خواهد بود.(تنبیه‌الخواطر «مجموعه ورام»/440)
چشمی که به مال دیگران خیره شود ................در حلقه شب بماند و تیره شود
آزرده ز افسوس مداوم گردد...............اندوه همیشگی بر او چیره شود
37 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
کیفر ستم از همه بدی‌ها زودتر به انسان بر می‌گردد.(من لا یحضره الفقیه/4/379)
آینه نیکی و بدی انسان است ...............این عمر دو روزه فرصت جبران است
پ‍‍‍ژواک ستم چو برق بر می‌گردد............این شعله شرار آه مظلومان است
38 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
خداوند از سه کس بیزار است: صدقه‌دهنده منت‌گذار، ثروتمند سخت‌گیر و نیازمند اسرافگر.(تنبیه‌الخواطر «مجموعه ورام»/439)
فرمود خدا از این سه تن بیزار است  ..............بخشنده کسی که منتش سر‌بار است
هم نیز توانگری که می‌گیرد سخت ..............اسراف‌کننده‌ای که خود نادار است
39 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند‌:
انسان‌ها همانند دندانه‌های شانه با هم برابرند.(من لا یحضره الفقیه/4/379)
هر چند برای عاشقی کوتاهم....................مست از نفس خوش رسول الله هم
دندان مبارکش شکست و می‌گفت ..............دندانه‌ی شانه‌اید مردم! با هم
40 - پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
انسان‌ها معدن‌هایی همچون معادن طلا و نقره‌اند.( من لا یحضره الفقیه/4/380)
مرموز‌ترین بخش زمین انسان است ......................گنجی است نهان در او که نامش جان است
یک عده از آن طلا برون آوردند ............................یک عده ولی طلایشان پنهان است

   + خلیل رنجبر - ۱:۱٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٢