با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

من حرف دیگه ای ندارم !

شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید:
بین دو حاکم در تردیدم، چه کنم؟
- عادل، صادق، فقیه و باتقواترین را انتخاب کن.
-اگر به تشخیص نرسیدیم؟
-ببین افراد متدین به کدام متمایلند.
-اگر نفهمیدیم؟
-بنگر مخالفان آیین ما کدام را بیشتر می پسندند ، او را کنار بگذار و ببین کدام بیشتر خشمگینشان می کند، او را برگزین.
اصول کافی، جلد ۱، ص ۶۸

   + خلیل رنجبر - ۱:٢٥ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٤ خرداد ۱۳٩٢