با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

مقتدای کشور عشق خامنه ای است

دیروز اگر عزیز مصر یوسف بود

امروز عزیز دل ما خامنه ای است

   + خلیل رنجبر - ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱