با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

یک مملکت برای تو بیمار میشویم

با یک اشاره ات همه عمارمی شویم        چونان ابوذر و میثم تمار می شویم

گر ابرویی به  هم  آری  به  دشمنان        چون ذوالفقار حیدر کرار می شویم

گر سرطلب کنی توزما ای امیرعشق       حلاج گونه سر به سر دار می شویم

گر  ذره  ای   دل   پاک  تو  بشکند         یک مملکت برای تو بیمار می شویم

بر چشم دشمنان  تو   سید علی  اگر         لازم شود  تمامیمان  خار  میشویم

لب تر کنی به وقت حوادث به اشتیاق        ما خالق حماسه  و  ایثار  میشویم

ما   اهل   کوفه   نباشیم  و  نیستیم           قبل از بروز  حادثه بیدار میشویم

هنگام فتنه جان به کف و ازبرای تو        چون مالک علی همه سردار می شویم

رهبر:قسم به مادر پهلو شکسته  ات          با یک اشاره محو و پدیدار می شویم

منت اگر نهی به سر عاشقان   خود          در انتظار لحظه ی دیدار می شویم

   + خلیل رنجبر - ۳:۱٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱