با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

الگوی مسولان نظام

جناب آقای نخست وزیر ... لازم است به جمیع وزارتخانه‏ها و ادارات دولتى اخطار نمایید کسانى که از منسوبین و یا اقرباى اینجانب هستند و براى توصیه اشخاص و یا نصب و عزل اشخاص به مراکز مربوطه مراجعه مى‏کنند، به هیچ وجه به آنان ترتیب اثر ندهند. منسوبین و نزدیکان مطلقاً حق دخالت در اینگونه امور را ندارند. والسلام.

صحیفه امام ، جلد 6 صفحه 365

   + خلیل رنجبر - ٤:٥٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۱