با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

پندهایی از شیطان

در زمانهاى قبل از اسلام ، که گوشه گیرى و تنها در گوشه اى ، عبادت کردن ، بهترین اعمال بود، شخصى ، از مردم جدا شد و در بیابان در عبادتگاهى به عبادت مشغول گردید، (و دهها سال ) به عبادت ادامه داد.
در آن زمان ، دختر شاه سوگند یاد کرد که همسر مردى نشود و آمیزش با مردى نکند.


او تصمیم گرفت به صومعه (عبادتگاه ) همان عابد برود و در آنجا دور از مردم باشد، تا کسى از او خواستگارى نکند او به صومعه عابد رفت و نزد عابد به عبادت مشغول شد.
روزى شیطان به صورت (پیرمردى ) نزد عابد رفت او را فریب داد، و شهوت جنسى عابد، بر او چیره شد، و با آن دختر آمیزش کرد، و پس از مدتى ، آن دختر باردار شد، و رفته رفته نزدیک بود طبل رسوائى عابد به صدا درآید، در فکر چاره جوئى بود، باز شیطان به صورت پیرمرد نزد او رفت و گفت : (چاره اى جز کشتن زن نیست ، او را مى کشى ، بعد مى گوئى به مرگ خدائى از دنیا رفت و من هم او را دفن کرد)
عابد همین کار را کرد.
شیطان به صورت (دانشمند) نزد شاه رفت و تمام ماجرا را گفت ، و اضافه کرد: (اگر مى خواهى بدانى من راست مى گویم ، قبر دختر را مى شکافم و شکمش را باز کرده و بچه در رحم او را نشان مى دهم )، و اگر دروغ بود مرا بکش .
شاه دستور داد قبر را شکافتند و پس از بررسى دیدند همانگونه که آن دانشمند (در باطن شیطان ) گفته درست است .
شاه اعلام کرد، همه مردم ، جمع شدند، عابد را سوار بر شتر نمودند و او را به شهر براى دار زدن آوردند.
وقتى که او را به بالاى دار بردند، او در میان جمعیت ، همان پیرمرد (در باطن شیطان ) را دید، پیرمرد (با اشاره ) به عابد گفت : تو به دستور من زنا کردى و سپس به دستور من آن زن را کشتى ، به من ایمان بیاور تا تو را نجات دهم .
عابد که بر اثر آن گناهان بزرگ ، کوردل شده بود، به شیطان ایمان آورد، پیرمرد (در باطن شیطان ) از نزدیک دار دور شده ، عابد گفت : مرا نجات بده ، پیرمرد گریخت و گفت) : انى برى منک انى اخاف الله رب العالمین ) : (من از تو بیزارم و من از خداى جهانیان ، مى ترسم ) (حشر – 6(  به این ترتیب ، عابدى که سالها عمر خود را به عبادت خدا گذرانده بود با یکدنیا سیه روزى به هلاکت رسید و رسواى دو جهان گردید.
برگرفته از کتاب داستانها و پندها جلد سوّم ، اثر: محمّد محمّدى اشتهاردى

   + خلیل رنجبر - ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸