با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

هفته بسیج گرامی باد

بسیجی یک دل بیدار دارد

جنون میثم تمار دارد

به یاران مهربان است و به دشمن

اشداء علی الکفار دارد

   + خلیل رنجبر - ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠