با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

بصیرت در یک جمله از امام خامنه ای

حضرت امام خامنه ای می فرمایند:

بصیرت یعنی اینکه بدانیم شمری که سر امام حسین(ع) را برید همان جانباز جنگ صفین بود که تا مرز شهادت پیش رفت.

   + خلیل رنجبر - ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱ تیر ۱۳٩٠