با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

سخنان حکیمانه امام خامنه ای

 

* هرکس که در راه روشنگری فکر مردم تلاش بکند ، از انحرافی جلوگیری نماید و مانع سوء فهمی شود از آن جا که در مقابله با دشمن است ، تلاشش جهاد نامیده می شود.

* دشمنان همواره مخالف شفاف بودن فضا هستند زیرا آنها در فضای غبار آلود و فتنه می توانند به اهداف خود برسند.

* جوانان عزیز !

هر چه می توانید در افزایش بصیرت خود در عمق بخشیدن به بصیرت خود ، تلاش کنید و نگذارید ، دشمنان از بی بصیرتی ما استفاده کنند.

   + خلیل رنجبر - ٥:۳٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠