با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

کلمات قصار حضرت امام خمینی (ره)

قدس و فلسطین

بیت المقدس مال مسلمین و قبله اول مسلمین است.

همه باید بدانند که هدف دولتهاى بزرگ از ایجاد اسرائیل، تنها با اشغال فلسطین پایان نمى پذیرد، آنها در این نقشه اند که - پناه بر خدا - تمامى کشورهاى عربى را به همان سرنوشت فلسطین دچار کنند.

آیا سران قوم نمى دانند و ندیده اند که مذاکرات سیاسى با سیاستمداران قدرتمندو جنایتکاران تاریخ،قدس و فلسطین و لبنان را نجات نخواهد داد، و هر روزبر جنایات و ستمگریها افزوده خواهد شد.

ما طرفدار مظلوم هستیم، هر کسى در هر قطبى مظلوم باشد ما طرفدار آنهاهستیم، و فلسطینیها مظلوم هستند و اسرائیلیها به آنها ظلم کرده اند، از این جهت ما طرفدار آنها هستیم.

ما از مبارزات برادران فسطینى و مردم جنوب لبنان در مقابل اسرائیل غاصب کاملا پشتیبانى مى نماییم.

ملت مسلمان ایران و هیچ مسلمانى و اصولا هیچ آزاده اى اسرائیل را به رسمیت نمى شناسد ; و ما همواره حامى برادران فلسطینى و عرب خود خواهیم بود.

باید همه بپاخیزیم و اسرائیل را نابود کنیم، و ملت قهرمان فلسطین راجایگزین آن گردانیم.

روز قدس که همجوار شب قدر است، لازم است که در بین مسلمانان احیا شود ومبدا بیدارى و هشیارى آنان باشد.

مسلمانان جهان باید روز قدس را روز همه مسلمین، بلکه مستضعفین بدانند.

این آواى الله اکبر است، این همان فریاد ملت ماست که در ایران، شاه راو در بیت المقدس، غاصبین را به نومیدى کشاند.

اصولا این تکلیف همه مسلمین است که قدس را آزاد کنند و شر این جرثومه فسادرا از سر بلاد اسلامى قطع کنند.

مساله قدس یک مساله شخصى نیست، و یک مساله مخصوص به یک کشور و یایک مساله مخصوص به مسلمین جهان در عصر حاضر نیست ; بلکه حادثه اى است براى موحدین جهان و مؤمنان اعصار گذشته و حال و آینده.

قدس متعلق به مسلمین است و باید به آنان برگردد.

روز قدس روز اسلام است.

روز قدس روزى است که باید سرنوشت ملتهاى مستضعف معلوم شود.

روز قدس یک روز جهانى است، روزى نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد، روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است.

روز قدس روزى است که اسلام را باید احیا کرد.

روز قدس روز حیات اسلام است.

روز قدس که آخرین روزهاى شهرالله اعظم است سزاوار آن است که همه مسلمانان جهان از قید اسارت و بردگى شیاطین بزرگ و ابرقدرتها رها شده و به قدرت لایزال الله بپیوندند.

   + خلیل رنجبر - ۳:٥٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٠