با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

کلمات قصار حضرت امام خمینی (ره)

ماهیت دولت آمریکا

ما آن قدر صدمه که از آمریکا دیدیم از هیچ کس ندیدیم.

سلطه آمریکا تمام بدبختیهاى ملل مستضعف را به دنبال دارد.

آمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است.

آمریکا مى گوید که ما در منطقه منافع داریم، چرا باید او در منطقه ما منافع داشته باشد چرا باید منافع مسلمین منافع آمریکا باشد ملل اسلام، از اجانب عموما و از آمریکا خصوصا متنفر است.

دنیا بداند که هر گرفتاریى که ملت ایران و ملل مسلمین دارند، از اجانب است، از آمریکاست.

مهمترین و دردآورترین مساله اى که ملتهاى اسلامى و غیراسلامى کشورهاى حت سلطه با آن مواجه است، موضوع آمریکاست.

همه گرفتارى هایى که ما داریم از دست آمریکا داریم.

همه مصیبت ما زیر سر آمریکاست.

آمریکا شماها را براى نفتتان مى خواهد، آمریکا شما را براى این مى خواهد که بازار درست کند، که نفتتان را ببرد و بنجلها را بیاورد به شما بفروشد.

دشمن اصلى اسلام و قرآن کریم و پیامبر عظیم الشان - صلى الله علیه و آله وسلم - ابرقدرتها، خصوصا آمریکا و ولیده فاسدش اسرائیل است.

آمریکا این تروریست بالذات دولتى است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده،و همپیمان او صهیونیسم صهیونیست جهانى است که براى رسیدن به مطامع خود، جنایاتى مرتکب مى شود که قلمها از نوشتن و زبانها از گفتن آن شرم دارند.

تمام گرفتارى ما از این آمریکاست، تمام گرفتارى ما از این اسرائیل است.

رئیس جمهور آمریکا بداند، بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما.

احساسات ایرانیان علیه ملت آمریکا نبوده، بلکه علیه دولت آمریکاست.

   + خلیل رنجبر - ٤:۳٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠