با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

مرز میان خودی و غیر خودی

امام سید علی خامنه ای: اگر کسی مرزبندی شفاف با دشمنان انقلاب و دین نکند، قدر خود را کاهش داده است و اگر به آنها گرایش پیدا کند، از دایره نظام خارج میشود.

در سخنان 2 تیر 89 مقام معظم رهبری

   + خلیل رنجبر - ٤:٢٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠