با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

شیطان را بهتر بشناسیم

شیطان، نخستین کسى بود که بعضى کارها را مرتکب شد و پیش از او کسى آنها را انجام نداده بود. و آنها از این قرارند:
- اولین کسى که قیاس نمود و خود را از حضرت آدم علیه السلام برتر و بالاتر دانست و گفت : من از آتشم و او از خاک در حالى که آتش از خاک بالاتر است .(1)


اولین کسى که در پیشگاه با عظمت الهى تکبر نمود و به دستور خالق خود عمل نکرد.(2)
-
اولین کسى که که معصیت و نافرمانى خدا را کرد و آشکارا با او مخالفت نمود.(3)
-
اولین کسى که به دروغ گفت : خدا گفته از این درخت نخورید، چون درخت جاوید است و اگر کسى از آن بخورد تا ابد زنده مى ماند و با خدا شریک مى شود.(4)

- اولین کسى که که قسم به دروغ خورد و گفت : من شما را نصیحت مى کنم .(5)
شیطان اولین کسى است که صورت هاى مجسمه و بت را ساخت
-
اولین کسى که نماز خواند و یک رکعت آن چهار هزار سال طول کشید.(6)

- اولین کسى که که غنا و آواز خواند، همان زمانى که آدم علیه السلام از درخت نهى شده خورد.(7)

- اولین کسى که نوحه خواند و گریست ؛ چون او را به زمین فرستادند، به یاد بهشت و نعمتهاى آن نوحه و گریه کرد.
-
اولین کسى که لواط کرد آنگاه که به میان قوم لوط آمد.(8)
-
اولین کسى که دستور ساختن منجنیق را داد تا حضرت ابراهیم علیه السلام را با آن در آتش اندازند.
-
اولین کسى که دستور ساختن نوره را در زمان حضرت سلیمان داد، براى این که موهاى اضافى پاى بلقیس پادشاه سبا را از بین ببرند.(8)
-
اولین کسى که دستور ساختن شیشه را داد تا حضرت سلیمان علیه السلام آن را روى خندق گذارد و بلقیس را آزمایش کند.(9)

- اولین کسى که عبادت و بندگى او، فرشتگان را به تعجب در آورد!
-
اولین کسى که به خداى خود اعتراض کرد.(10)
-
اولین کسى که شبیه شدن به دیگران را مطرح و مردم را به آن تشویق کرد.(11)
-
اولین کسى که که سحر و جادو کرد و آن دو را به مردم یاد داد.(12)
-
اولین کسى که براى زیبایى ، زلف گذاشت .(13)
اولین کسى که شبیه شدن به دیگران را مطرح و مردم را به آن تشویق کرد.
-
اولین کسى که نقاشى کرد و چهره کشید.(14)
-
اولین کسى که آتش حسدش شعله ور شد.(15)
-
اولین کسى که به ناحق مخاصمه و جدال کرد.
-
اولین کسى که خداى تعالى به او لعنت نمود( و از ناراحتى فریاد کشید.(16)
-
اولین کسى که به خدا کفر ورزید.(17)
-
اولین کسى که گریه دروغى نمود.(18)
-
اولین کسى که عبادت و خلقت خود را ستود.
-
اولین کسى که صورت هاى مجسمه و بت را ساخت .(19)
-----------------------------------------
پی نوشت ها:
1-
اعراف (7)، آیه 12.
2-
تفسیر قمى ، ص 32، بحار، ج 60، ص 274؛ المیزان ، ج 8، ص 59.
3-
حجر(15)، آیه 31.
4-
طه (20)، آیه 20.
5-
اعراف (7)، آیه 21.
6-
نهج البلاغه ، خطبه قاصعه .
7-
تفسیر عیاشى ، ج 1، ص 4، بحار، ج 60، ص 199، 219.
8-
علل الشرایع ، ج 2، ص 233، بحار، ج 93، ص 306.
9-
بحار، ج 14، ص 112.
10-
سوره نمل ، آیه 44.
11-
کتاب سلیم بن قیس .
12-
بقره (2)، آیه 102.
13-
کتاب ابلیس ، ص 164 و 165.
14-
مکاسب ، شیخ انصارى ، مکاسب محرمه .
15-
در المنثور، ج 1، ص 51؛ خصال ، ج 1، ص 50؛ بحار، ج 60، ص 222 و 281.
16-
ص (38)، آیه 78.
17-
ص (38)، آیه 74.
18-
تفسیر عیاشى ، ج 1، ص 40؛ خصال ؛ ج 1، ص 50؛ بحار، ج 60؛ ص 199، 219.
19-
مائده (5)، آیه 89.
منبع:
شیطان در کمین گاه،

_________________
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

   + خلیل رنجبر - ۱:٢٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸