با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

فقط جمهوری اسلامی

حضرت امام خمینی (ره) در مورد رفراندوم  جمهوری اسلامی می فرمایند:

رأى بدهید به جمهورى اسلامى- این هم با همین کلمه: نه یک حرف زیادتر و نه یک حرف کمتر- براى اینکه الآن شیاطین افتاده‏اند دنبال اینکه «جمهورىِ» محض، همین جمهورى باشد، «جمهورى دمکراتیک» باشد و از این حرفها

صحیفه امام، ج‏6، ص: 324

دعوت کنید مردم را، دعوت کنید همه را به اینکه در این رفراندم به جمهورى اسلامى: «فقط جمهورى اسلامى» یک کلمه این‏ور یک کلمه آن‏ور نباید باشد. نه از آن اسقاط بشود نه به آن زیاد بشود. شیاطین مى‏خواهند یک کلمه را اسقاط بکنند، یا کلمه [اى‏] را زیاد بکنند. توجه به این معنا داشته باشید؛ دعوت کنید همه را.

صحیفه امام، ج‏6، ص: 348

   + خلیل رنجبر - ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٢ فروردین ۱۳٩٠