با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

هدف از ولایت فقیه.

ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجارى خودش بیرون برود. نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور، که نبادا یک پاى خطایى بردارد. نظارت کند بر نخست وزیر که نبادا یک کار خطایى بکند. نظارت کند بر همه دستگاهها، بر ارتش، که نبادا یک کار خلافى بکند. جلو دیکتاتورى را ما مى‏خواهیم بگیریم، نمى‏خواهیم دیکتاتورى باشد، مى‏خواهیم ضد دیکتاتورى باشد. ولایت فقیه، ضد دیکتاتورى است؛ نه دیکتاتورى. چرا این قدر به دست و پا افتاده اید و همه‏تان خودتان را پریشان مى‏کنید بیخود؟ هرچه هم پریشان بشوید و هرچه هم بنویسید، کارى از شما نمى‏آید. من صلاحتان را مى‏بینم که دست بردارید از این حرفها و از این توطئه‏ها و از این غلطکاریها! برگردید به دامن همین ملت. همان طورى که توصیه به دمکراتها کردم، به شما هم مى کنم، و شما و آنها [را] مثل هم مى‏دانم، منتها شما ضررتان بیشتر از آنهاست!

من توصیه مى‏کنم به شماها این قدر اجتماع نکنید، و این قدر حرف نزنید. هر روزى یک چیزى درست کنید و هر روز یک کاغذ بنویسید و هر روز یک نشریه‏اى بدهید. اینها غلط است! اینها اسباب این مى‏شود که نهضت ما خداى نخواسته اگر- اگر، و الّا شما کوچکتر از این هستید- اگر این نهضت خداى نخواسته به ثمر نرسد، تمام شماها، آنهایى که البته پیوسته به خارجیها هستند و پیوسته به رژیم هستند، آنها در صف بالا مى‏نشینند و باز پارکها و باز بساط را درست مى‏کنند؛ اما ملت ما چه مى‏شود حالش؟ این ملت ضعیفى که دو هزار و پانصد سال زیر یُوغِ آنها بوده، که شما برایشان مرثیه خوانى مى‏کنید، و پنجاه سال زیر یوغ این پدر و پسر، پنجاه و چند سال زیر یوغ این پدر و پسر بودند، که شما حالا دارید طرفدارى از آنها مى‏کنید منتها با صورت، و طرفدارى از تِزشان مى‏کنید، طرفدارى از مقصدشان مى‏کنید، این ملت ما حالش چه مى‏شود؟ این مملکت ما، حالش چه مى‏شود؟ این اسلام، حالش چه مى‏شود؟ شما دارید کمک مى‏کنید به دشمنهاى کشور ما؛ به دشمنهاى ملت ما. خودتان یا ملتفت نیستید؛ یا از روى التفات مى‏کنید. بعضیتان از روى التفات است، بعضیتان هم التفات ندارید به مسئله.

منبع: صحیفه امام، ج‏10، ص: 311 و 312

   + خلیل رنجبر - ٩:٥٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩