با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

شعر فراق

گلی گم کرده ام می جویم او را
به هر گل می رسم می بویم اورا
گل من نی بود این و نه آن است
گل من مهدی صاحب زمان است
دلم اندر هوایش می زند پر
شرر افکنده بر جانم چو آذر
خوش آن روزی که باشم یاور او
بمانند گدایان در بر او
خوش آن روزی که من پروانه باشم
فدای آن گل یکدانه باشم
خوش آن روزی که من بر عهد دیرین
نثار او کنم این جان شیرین


...........................................

گفتم شبی به مهدی بردی دلم  ز دستم
من منتظر به راهت شب تا سحر نشستم
گفتا چه کار بهتر از انتظار جانان
من راه وصل خود را  بر روی تو نبستم
گفتم ببخش جرمم ای رحمت الهی
شرمنده تو  بودم شرمنده تو هستم
گفتا هزار نوبت از جر م تو گذشتم
پرونده تو دیدم چشمان خود ببستم

........................................

 لب تشنه اگر آب نبیند سخت است
نوکر رخ ارباب نبیند سخت است
ما نوکر و ارباب تویی مهدی جان
نوکر رخ ارباب نبیند سخت است

   + خلیل رنجبر - ٥:٠٧ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸