با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

امام خمینی (ره) و نماز جمعه

حضرت امام خمینی (ره) می فرمایند:

نماز جمعه در رأس همه امور است.

صحیفه امام خمینی (ره) جلد 18 صفحه 195

   + خلیل رنجبر - ٢:٥٧ ‎ب.ظ ; شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩