با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

با امیرالمومنین علی (ع) در نهج البلاغه :

حضرت علی (ع) در گِله از اصحاب ، علل پیشرفت دشمنان و عقب افتادن یارانشان را در خطبه 25 نهج البلاغه  چنین بیان داشتند:

سوگند به خدا می دانستم که مردم آن قوم بر شما غلیه خواهند کرد . زیرا آنها در یاری کردن باطل خود وحدت دارند ، و شما در دفاع از حق متفرقید! شما امام خود را در حق نافرمانی کرده و آنها امام خود را در باطل فرمانبر دارند ! آنها نسبت به رهبر خود امانتدار و شما خیانتکارید ، آنها در شهر های خود به اصلاح و آبادانی مشغولند و شما به فساد و خرابی .

   + خلیل رنجبر - ۱:٠۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸