با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

نخستین تحریف

پیامبر اکرم در باره عمار یاسر مکرر فرمود:

ان عمارا تقتله الفئة الباغیة

اى مردم بدانید، عمار را، گروه ستمگر مى کشند.

این حدیث در اذهان مردم جاى گرفت .در جنگ صفین عمار توسط معاویه و لشکر وى به شهادت رسید.

 همه مردم متوجه شدند امیر المؤ منین على بن ابیطالب بر حق و عدل است ومعاویه باطل و ظالم است .

لکن عمروعاص براى گمراه ساختن و انحراف افکار لشکر معاویه اظهار داشت : على و اصحاب او ستمگر هستند، زیرا آنان عمار را به میدان جنگ آوردند و به کشتن دادند. و مردم نادان شام این سخن پوچ را پذیرفتند.

   + خلیل رنجبر - ٦:۱۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٩