با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

چهل سخن کوتاه از امیرالمؤ منین علیه السلام

1 - شما براى آخرت آفریده شده اید، نه براى دنیا.

2 - همواره در طلب علم باش ، زیرا اگر ثروتمند باشى علم تو را زینت بخشد، و اگر فقیر باشى تو را حفظ کند.

3 - آفت علم ، ترک عمل ، و آفت عمل ، عدم اخلاص است .

4 - آرزوهاى دور و دراز عمل انسان را تباه مى کند.

5 - عالم در میان مردگان ، زنده ، و جاهل در میان زندگان ، مرده است .

6 - آرامش و آسایش در سه چیز است : زن سازگار، فرزند خوب ، دوست موافق .

7 - تا سخن نگفته اى سخن در بند تواست ، چون سخن گفتى تو در بند آنى .

8 - بیاموز و بیاموزان .

9 - به دیگران اکرام و احترام کن تا تو را اکرام و احترام کنند.

10- دوستى دنیا سر چشمه همه گناهان ، و ریشه همه فتنه ها و اساس همه گرفتاریها است .


11 - شیرینى پیروزى ، تلخى صبر و استقامت را از بین مى برد.
12 - سختى عقوبت ، لذت گناه را از بین مى برد.
13 - عاقل کسى است که هر چیزى را بجاى خود قرار دهد.
14 - تلخى دنیا، شیرینى آخرت ، و شیرینى دنیا، تلخى آخرت است .
15 - از معصیت خدا در خلوت و تنهائى بپرهیز، زیرا شاهد حاکم است .
16 - فقیرى گرسنه نیست مگر اینکه غنى او را از حق خود منع کرده است .
17 - بى نیازى در نومیدى از مردم است .
18 - بزرگترین گناهان آن است که انسان آن را کوچک و نا چیز بشمارد.
19 - هیچ عزتى بهتر از تقوى ، و هیچ گنجى بهتر از قناعت نیست .
20 - آنچه را نمى دانى مگوى ، بلکه هر چه مى دانى اظهار مکن .
21 -  آنچه از دنیا به تو روآورد بگیر، و از آنچه از تو روى گرداند روى گردان .
22 - هر کس با حق در افتد، حق او را بر زمین خواهد کوبید.
23 - کار نیک کنید به هر مقدار که مى توانید، زیرا کوچک آن بزرگ ، و کم آن زیاد است . و نباید یکى از شما بگوید فلانى از من به انجام کار نیک شایسته تر است ، زیرا به خدا سوگند چنین خواهد شد.
24 -  هر کس باطن و نهانش را اصلاح کند، خداوند ظاهر و آشکارش را اصلاح خواهد کرد.
25 - هر کس براى دینش عمل کند خداوند امر دنیاى او را کفایت خواهد نمود.
26 - هر کس رابطه بین خود و خداوند را نیکو سازد، خداوند رابطه او و مردم را نیکو گرداند.
27 - هر روزى که انسان در آن روز نافرمانى خدا نکند، عید است .
28 - بزرگترین حسرتها در روز قیامت حسرت کسى است که مالى را از راه نامشروع کسب کند و آنرا براى دیگران به ارث گذارد و وارث آنرا در راه خدا به مصرف رساند و داخل بهشت شود، در حالى که مورث داخل دوزخ مى گردد.
29 - هر کس مصیبتهاى کوچک را بزرگ پندارد،خداوند او را به مصیبتهاى بزرگ مبتلا خواهد ساخت .
30 - نشانه ایمان آنست که راستى را بر دروغ ترجیح دهى ، در جائى که راستى به تو زیان ، و دروغ به تو سود مى رساند.
31 - از فرزندان آخرت باشید نه از فرزندان دنیا، زیرا هر فرزندى در قیامت به مادرش ملحق مى شود.
32 - همچنانکه خورشید و شب با هم اجتماع نکنند.حب خدا و حب دنیا در یک دل جمع نشود.
33 - هیچ گنجى سودمندتر از علم و عمل صالح نیست .
34 -  هیچ ثروتى مانند علم ، و هیچ فقرى مانند جهل نیست .
35 - دنیا سراى گذشتن است نه سراى ماندن .
36 - در حوادث روزگار و دگرگونى اوضاع و احوال ، چهره هاى واقعى انسانها شناخته مى شود.
37 - آنچه را نمى دانید بر زبان جارى نکنید. زیرا در بیشتر موارد ، مطالب صحیح و برحق ، ناآگاهانه و ندانسته ، مورد انکار قرار مى گیرد.
38 - در شگفتم از کسى که سخنى مى گوید که در دنیا و آخرت برایش سودى ندارد.
39 - سکوتى که مایه وقار و عزت باشد بهتر است از سخنى که سبب عار و ذلت گردد.
40 -  زبان حیوان وحشى گزنده اى است که اگر به حال خود رها شود مى گزد.

منبع : کشکول جبهه (هزار و یک لطیفه)

   + خلیل رنجبر - ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩