با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

راه هدایت

باخامنه ای کسی نگرددگمراه

اودرشب فتنه می درخشدچون ماه

درهرنفسم برای اومی خوانم

لاحول ولاقوت الابالله

   + خلیل رنجبر - ٤:۳٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩