با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

سیزده بدر

حضرت آیت الله مکارم شیرازی (مدظله)

سیزده بدر از خرافات است ولی تفریح سالم، خالی از گناه و بدون اعتقاد به نحسی سیزده اشکالی ندارد.

   + خلیل رنجبر - ۳:٠٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٩