با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

سخنان حکیمانه

مقام معظم رهبری

- هرکس که در راه روشنگری فکر مردم تلاش بکند، از انحرافی جلوگیری نماید و مانع سوء فهمی شود از آن جا که در مقابله با دشمن است، تلاشش جهاد نامیده می شود.

- دشمنان همواره مخالف شفاف بودن فضا هستند زیرا آن ها در فضای غبار آلود و فتنه می توانند به اهداف خود برسند.

- جوانان عزیز در افزایش بصیرت خود در عمق بخشیدن به بصیرت خود، تلاش کنید و نگذارید، دشمنان از بی بصیرتی ما استفاده کنند.

   + خلیل رنجبر - ٤:۱٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٩