با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

بارالها

شب های دراز بی عبادت چه کنم
طبعم به گناه کرده عادت چه کنم
گویند کریم است و گنه می بخشد
گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم

   + خلیل رنجبر - ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸