با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

روز قدس

روز قدس؛ روز احیاى اسلام.

اسرائیل، دشمن بشریت، دشمن انسان، که هر روز غائله ایجاد مى‏کند و برادرهاى ما را در جنوب لبنان به آتش مى‏کشد، باید بداند که دیگر اربابهاى او رنگى ندارند در دنیا، و باید انزوا اختیار کنند؛ طمعها را از ایران باید قطع کنند، دستهاى آنها باید از همه ممالک اسلامى قطع شود؛ عمال آن در همه ممالک اسلامى باید کنار بروند. روز قدس روز اعلام یک چنین مطلبى است. اعلام این است به شیاطینى که ملتهاى اسلام را مى خواهند کنار بگذارند، و ابرقدرتها را به میدان بیاورند. روز قدس روزى است که قطع آمال آنها را بکند؛ و به آنها هشدار بدهد که گذشت آن زمانها ..

روز قدس روز اسلام است. روز قدس روزى است که اسلام را باید احیا کرد و احیا بکنیم، و قوانین اسلام در ممالک اسلامى اجرا بشود. روز قدس روزى است که باید به همه ابرقدرتها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما، به واسطه عمال خبیث شما، واقع نخواهد شد. روز قدس، روز حیات اسلام است. باید مسلمین بهوش بیایند.

حضرت امام خمینی (ره)  صحیفه امام، ج‏9، ص: 277

   + خلیل رنجبر - ٤:٥٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸