با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

شعار مرگ بر آمریکا تا کی

حذف شعار مرگ بر آمریکا اگر بر مبنای وابستگی و یا وحشت از قدرت استکبار جهانی نباشد ناشی از ساده اندیشی نسبت به هویت آمریکا و صهیونیزم جهانی است که عبارتند از:
1- تصور اینکه آمریکا و صهیونیزم از گسترش قدرت جمهوری اسلامی و اهداف الهی آن و گسترش نفوذ آن در میان محرومان و مستضعفان جهان بی خبرند و آنرا تهدیدی علیه حیات استکباری خود نمی دانند. 2- تصور اینکه دنیای غرب به رهبری آمریکا و صهیونیزم، بدون استثمار سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ملت ها قادر است به حیات انگلی خود ادامه دهد.
3- نادیده گرفتن جنایت های روزمره آمریکا و صهیونیست ها در دنیای کنونی و جنایات دهشتناکی که همه روزه در سرتاسر جهان از جمله فلسطین، افغانستان، عراق و... و باور ساده لوحانه تبلیغات دروغین و مزورانه غرب درباره رعایت دموکراسی و حقوق بشر.
امام خمینی با هشدار نسبت به این ساده اندیشی ها می فرمایند:
«بحمدالله از برکت انقلاب اسلامی ایران، دریچه های نور و امید به روی همه مسلمانان جهان باز شده است و می رود تا رعد و برق حوادث آن، رگبار مرگ و نابودی را بر سر همه مستکبران فرو ریزد. نکته مهمی که همه ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم، این است که دشمنان ما و جهانخواران تا کی و تا کجا ما را تحمل می کنند و تا چه مرزی استقلال و آزادی ما را قبول دارند. به یقین آنان مرزی جز عدول از هویت ها و ارزش های معنوی و الهی مان نمی شناسند...» (1)
امام خمینی با استشهاد به آیه 12سوره مبارکه بقره می فرمایند؛ «... به گفته قرآن کریم هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما برنمی دارند مگر این که شما را از دین تان برگردانند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیست ها و آمریکا و شوروی در تعقیب مان خواهند بود تا هویت دینی و شرافت مکتبی مان را لکه دار کنند. بعضی مغرضین ما را به اعمال سیاست نفرت و کینه توزی در مجامع جهانی توصیف و مورد شماتت قرار می دهند و با دلسوزی ها و اعتراض کودکانه می گویند جمهوری اسلامی سبب دشمنی ها شده است و از چشم غرب و شرق و ایادیشان افتاده است که چه خوب است این سؤال پاسخ داده شود که ملت های جهان سوم و مسلمانان و خصوصا ملت ایران در چه زمانی نزد غربی ها و شرقی ها احترام و اعتبار داشته اند که امروز بی اعتبار شده اند!...» (2)


امام(ره) با برشمردن توطئه های استکبار جهانی علیه ملت ها به منظور بطلان توهم های خودساخته مرعوبان، ساده اندیشان و تبلیغات دروغین صهیونیستی و آمریکایی و اذناب آنان و اهدافی که در پس آن نهفته است می فرمایند:
«... آری اگر ملت ایران از همه اصول و موازین اسلامی و انقلابی خود عدول کند و خانه عزت و اعتبار پیامبر و ائمه معصومین-علیهم السلام- را با دست خود ویران نماید. آن وقت ممکن است جهانخواران او را به عنوان یک ملت ضعیف و فقیر و بی فرهنگ به رسمیت بشناسد ولی در همان حدی که آنها آقا باشند ما نوکر. آنها ابرقدرت باشند ما ضعیف. آنها ولی و قیم باشند و ما جیره خوار و حافظ منافع آنها، نه یک ایران با هویت ایرانی- اسلامی بلکه ایرانی که شناسنامه اش را آمریکا و شوروی صادر کند. ایرانی که ارابه سیاست آمریکا یا شوروی را بکشد و امروز همه مصیبت و عزای آمریکا و شوروی و غرب در این است که نه تنها ملت ایران از تحت الحمایگی آنان خارج شده است که دیگران را هم به خروج از سلطه جباران دعوت می کند....» (3)
امام خمینی حدود سه ماه قبل از وفات خویش با تاکید بر تداوم راه مبارزه همیشگی علیه آمریکا و سردمداران زر و زور و تزویر و موضع گیری در مقابل تحلیل های غلطی که مبارزه را مقطعی و یا به بن بست رسیده تحلیل می کردند می فرمایند:
«... جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد...
من در اینجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان به خاطر تحلیل های غلط این روزها رسما معذرت می خواهم و از خداوند می خواهم مرا در کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد. ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی مگر فراموش کرده ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیده ایم و نتیجه فرع آن بوده است... نباید برای رضایت چند

من در اینجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان به خاطر تحلیل های غلط این روزها رسما معذرت می خواهم و از خداوند می خواهم مرا در کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد. ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی مگر فراموش کرده ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیده ایم و نتیجه فرع آن بوده است... نباید برای رضایت چند لیبرال خودفروخته در اظهارنظرها و ابراز عقیده ها به گونه ای غلط عمل کنیم که حزب الله عزیز احساس کند جمهوری اسلامی دارد از مواضع اصولی اش عدول می کند...

لیبرال خودفروخته در اظهارنظرها و ابراز عقیده ها به گونه ای غلط عمل کنیم که حزب الله عزیز احساس کند جمهوری اسلامی دارد از مواضع اصولی اش عدول می کند...» (4)
امام در این پیام سرنوشت ساز به رهروان راه انبیایی خویش اصولی را متذکر می گردد تا برای همیشه راه مرگ بر آمریکا و صهیونیزم جنایتکار را تداوم بخشند:
«... تاخیر در رسیدن به همه اهداف دلیل نمی شود که ما از اصول خود عدول کنیم. همه ما مامور به ادای تکلیف و وظیفه ایم نه مامور به نتیجه. اگر همه انبیاء و معصومین- علیهم السلام- در زمان و مکان خود مکلف به نتیجه بودند. هرگز نمی بایست از فضای بیشتر از توانایی عمل خود فراتر بروند و سخن بگویند و از اهداف کلی و بلندمدتی که هرگز در حیات ظاهری آنان جامه عمل نپوشیده است ذکری به میان آورند. در حالی که به لطف خداوند بزرگ، ملت ما توانسته است در اکثر زمینه هایی که شعار داده است به موفقیت نایل شود. ما شعار سرنگونی رژیم شاه را در عمل نظاره کرده ایم. ما شعار آزادی و استقلال را به عمل زینت بخشیده ایم. ما شعار مرگ بر آمریکا را در عمل جوانان پرشور و قهرمان و مسلمانمان در تسخیر لانه فساد و جاسوسی آمریکا تماشا کرده ایم. ما همه شعارهایمان را با عمل محک زده ایم. البته معترفیم که در مسیر عمل، موانع زیادی بوجود آمده است که مجبور شده ایم روش ها و تاکتیک ها را عوض نمائیم. ما چرا خودمان و ملت و مسئولین کشورمان را دست کم بگیریم و همه عقل و تدبیر امور را در تفکر دیگران خلاصه کنیم؟...»(5)
از طرف دیگر امام خمینی(ره) با برشمردن شرایط کنونی استکبار جهانی و عزم آنان بر استثمار ملت ها که لازمه آن نابودی و یأس از انقلاب اسلامی است در آخرین هشدارهای خود (دو ماه و نیم قبل از وفات) میفرمایند:
«...مسئولین باید در دفاع از اسلام محکمتر از همیشه و با تمام توان در مقابل تجاوز نظامی، سیاسی و فرهنگی جهانخواران بایستند. چرا که امروز دنیای استکبار خصوصاً غرب رشد اسلام ناب محمدی- صلی الله علیه و آله و سلم- را علیه منافع نامشروع خود درک کرده است. امروز غرب و شرق به خوبی میدانند که تنها نیروئی که می تواند آنان را از صحنه خارج کند، اسلام است. آنها در این ده سال انقلاب اسلامی ایران ضربات سختی از اسلام خورده اند و تصمیم گرفته اند که به هر وسیله ممکن است آن را در ایران که مرکز اسلام ناب محمدی است نابود کنند. اگر بتوانند با نیروی نظامی، اگر نشد، با نشر فرهنگ مبتذل خود و بیگانه کردن ملت از اسلام و فرهنگ ملی خویش و اگر هیچکدام از اینها نشد ایادی خودفروخته خود از منافقین و لیبرال ها و بی دین ها را که کشتن روحانیون و افراد بی گناه برایشان چون آب خوردن است در منازل و مراکز ادارات نفوذ می دهند که شاید به مقاصد شوم خود برسند. و نفوذی ها بارها اعلام کرده اند که حرف خود را از دهان ساده اندیشی موجه می زنند...»(6)
امام، قبل از انقلاب تا آخرین ماههای حیات خویش در هر حرکتی علیه انقلاب اسلامی ردپای فراموشی مرگ بر آمریکا را دیده اند.
«... روز شهادت امام مظلوم ما، پای نطق و سخنرانی یک نفر آدمی که با آنها دوست است کف می زنند و سوت می کشند و آمریکا را از یاد می برند. خط این بود که آمریکا اصلا منسی بشوند. یک دسته شوروی را مطرح می کردند تا آمریکا منسی بشود، یک دسته الله اکبر را کنار می گذاشتند، سوت می زدند و کف می زدند آن هم در روز عاشورا، خط این بود که این قضیه مرگ بر آمریکا منسی بشود...»(7)
متأسفانه گاهی اوقات از بعضی بلندگوهای خاص شنیده می شود که باید بین مبارزه دائمی انقلاب اسلامی علیه کفر و شرک و استکبار با مرگ بر آمریکا فرق گذاشت. چرا که شعار مرگ بر آمریکا دشمنی با مردم آمریکا را تداعی می کند. غافل از اینکه در دهکده جهانی کنونی واژه آمریکا و صهیونیزم بیانگر سرمایه داران جهانخوار و صهیونیست های زالوصفتی است که می خواهند دین، فرهنگ، سیاست و اقتصاد ملت ها، از جمله مردم ایالات متحده آمریکا را در پای زر و زور و تزویر فرعونیت جهانخوار لابی های سرمایه داری آمریکائی و صهیونیست قربانی کنند. لذا حضرت امام(ره) باتوجه به واقعیت فوق در مقابل اسلام ناب محمدی(ص)، اسلام آمریکایی را بعنوان یک نماد استعماری، که می خواهد حتی با تغییر ماهیت اسلام ولی با نام اسلام آن را در خدمت جهانخواران قرار دهد ذکر مینمایند: «از یک طرف اسلام اشرافیت، اسلام ابوسفیان، اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام مقدس نماهای بی شعور حوزه های علمی و دانشگاهی، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومین و پابرهنه ها و در یک کلمه اسلام آمریکایی را ترویج می کنند و از طرف دیگر سر بر آستان سرور خویش آمریکای جهانخوار می گذارند...»(8)
و دقیقاً بهمین علت است که حضرت امام در وصیت نامه سیاسی الهی خویش، شرط اصلی حذف شعار مرگ بر آمریکا و شوروی را در تغییر ماهیت و یا نابودی این نظام ها میدانند:
«... انشاالله روزی برسد که این دو قدرت به اشتباه خود پی ببرند و در مسیر انسانیت و انسان دوستی و احترام به حقوق دیگران واقع شوند: یا انشاالله مستضعفان جهان و ملت های بیدار و مسلمانان متعهد آنان را به جای خود نشانند به امید چنین روزی»(9)
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (2) (3) صحیفه نور ج20 ص238 و 239
(4) (5) صحیفه نور ج21 ص 95
(6) صحیفه نور ج21 ص108
(7) صحیفه نور ج15 ص68
(8) صحیفه نور ج20 ص231
(9) وصیت نامه سیاسی الهی امام ج21 ص194

   + خلیل رنجبر - ٩:٢٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۸