با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

پیشنهاد ابلیس به حضرت عیسی (ع)

روزى ابلیس بر حضرت عیسى مسیح ظاهر شد، و به او گفت : مگر تو نمى گوئى هیچ چیزى به انسان نمى رسد مگر اینکه خداوند آن را برایش مقدر کرده باشد.
حضرن عیسى (ع) پاسخ داد: آرى ، چنین است .
ابلیس : پس بیا خودت را از بالاى این قله کوه به پائین پرت کن . اگر براى تو سلامتى مقدر شده باشد سالم خواهى ماند، و اگر سلامتى مقدر نشده بود که ...
حضرت عیسی (ع) فرمودند : اى ملعون ، خداوند بندگانش را امتحان مى کند، نه بنده ، خدایش را.

   + خلیل رنجبر - ٩:٢٤ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸